Fundusze Unijne

ProIP sp. z o.o. i FERC - Dostęp do ultra-szybkiego Internetu w powiecie nowodworskim

Czym jest FERC?

Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy ma na celu przyspieszenie cyfrowej transformacji Polski. To kontynuacja wcześniejszych działań, zwiększająca dostęp do szybkiego internetu, rozwijająca e-usługi i poprawiająca cyberbezpieczeństwo. Skierowany jest głównie do przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, szkół, szpitali, sądów i instytucji kulturalnych.

O projekcie - Dostęp do ultra-szybkiego Internetu

ProIP sp. z o.o. prowadzi projekt wspierany przez Fundusze Europejskie, mający na celu budowę nowoczesnej sieci światłowodowej NGA na terenie powiatu nowodworskiego. Realizacja tej inicjatywy zapewni mieszkańcom dostęp do Internetu o przepustowości minimum 1Gb/s. Projekt ten stanowi kluczowy element modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej regionu, umożliwiając korzystanie z szybszego i stabilniejszego połączenia internetowego, co jest szczególnie ważne dla rozwoju lokalnej gospodarki i poprawy jakości życia mieszkańców.

Zakres projektu:

Lokalizacja: Powiat nowodworski, gminy: Czosnów, Leoncin, Zakroczym, Pomiechówek, Nasielsk i Nowy Dwór Mazowiecki.

Docelowi odbiorcy: 7430 gospodarstw domowych oraz 706 przedsiębiorstw.

Czas realizacji: 12 miesięcy po zakończeniu budowy.

Finanse:

Wartość projektu: 55 614 818,00 zł.

Wkład z Funduszy Europejskich: 22 429 493,06 zł.

Dodatkowe inwestycje własne: 7 921 818,22 zł.

Cele i oczekiwania:

Zasięg sieci: 100% liczby punktów adresowych w regionie.

Liczba nowych umów: 1150 umów abonenckich w ciągu roku od zakończenia inwestycji.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #NowyDworMazowiecki #InnowacyjnaPolska #Cyfryzacja #Technologia5G

Logo uni
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Dostępność

Podaj adres, aby dopasować ofertę do twojej lokalizacji

Nasze usługi są dla Ciebie dostępne!

footer propip

Zostańmy w kontakcie